Atvērtās pārvaldības partnerība

Informācija.  Atvērta publiska informācijas pieejamība iedzīvotājiem. Stāvoklis valstī – tekošā informācija, izmaiņas dažādos laika posmos, prognozes, Patēriņš , vajadzības , cenu līmenis. 

Piem. Situācija Latvijas energosistēmā - http://www.ast.lv//,
Europe's Energy Portal http://www.energy.eu/


Dati.
Atvērti  valsts un valdības dati . Brīvi izmantotojama publisko datu izstrādātājiem un nevalstisko organizāciju darbiniekiem . Datu analīze – Ilgāka laika plāni, katra iedzīvotāja indivīda vajadzību summa dod valsts kopējās vajadzības. Darbaspēka novērtējums.


Dialogs
. Atvērts dialogs starp iedzīvotājiem un valsti . Iespēja pilsoņiem ietekmēt valsts vadību. Valdības plānotie un pieņemtie lēmumi, skaidrojumi.


Budžets.
Atvērtība valsts izdevumu , to starp valsts un pašvaldību budžetos , valsts iepirkumu , valsts līgumu, dotāciju un subsīdiju informācijai . Budžets viekāršā valodā un ar saprotamiem skaitļu lielumiem.


Saeima.
  Brīva piekļuvi parlamenta informācijai , piekļuve parlamenta informācijai strukturētā veidā un atvērtā, vienkāršā formātā , likumu pieņemšanas procedūru publiskošana , pilsoņu iesaistīšana.

 

Valsts varas dialogs ar pilsonisko sabiedrību

Atvērtas pārvaldības iniciatīvu 2011. gada septembrī uzsāka Apvienotā Karaliste, Norvēģija, ASV, Brazīlija, Indonēzija, Meksika, Filipīnas, kā arī Dienvidāfrika. Iniciatīvai šobrīd ir pievienojušās vairāk nekā 50 pasaules valstis, tostarp Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Somija. Iesaistoties iniciatīvā Latvija atzīst par sev saistošiem „Atvērtas pārvaldības partnerības” mērķus, kas ir labas pārvaldības veicināšana starptautiskā līmenī, tajā skaitā sekmēt sociālo pakalpojumu pieejamību, mazināt korupciju, nodrošināt budžeta līdzekļu izlietojuma caurskatāmību, uzlabot sabiedrisko un vides drošību, kā arī veicināt valsts varas dialogu ar pilsonisko sabiedrību.

Open Government Partnership mājas lapa - http://www.opengovpartnership.org/about